Sức khỏe

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.