PRUDENTIAL VÀ VINMEC KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC, MANG LẠI GIẢI PHÁP Y TẾ TỐT HƠN CHO KHÁCH HÀNG

Ngày 08 tháng 4 năm 2024, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam ("Prudential") và Hệ thống Y tế Vinmec (“Vinmec”) ký kết thỏa thuận triển khai các chương trình hợp tác chiến lược với mục tiêu mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt và lợi ích thiết thực dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ.